Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
eski sayilar

 

yönetim kurulu kararları Başa Dön

ATAMALAR

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü görevine 15 Mart 2005 tarihinden itibaren Doç.Dr. Nazife (Bolat) Baykal atandı.

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

TOPAL, U., (Dr.), ÖZKAN, H. (Prof.Dr.), SÖZERİ, H. (Dr.), "Synthesis and Characterization of Nanocrystalline BaFe12O19 Obtained at 850 oC by Using Ammonium Nitrate Melt", Journal of Magnetism and Magnetic Materials 284, pp : 416-422, 2004yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Haluk Akgün ile Araş. Gör. Mustafa K. Koçkar, 3-6 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen "The Twentieth International Conference on Solid Waste Technology and Management" adlı toplantıda bildiri sunmak üzere ABD'ye gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Meyda Yeğenoğlu, 28 Mart-3 Nisan 2005 tarihleri arasında Avrupa Komisyonunun 6. çerçeve kapsamında Marie Curie-Excellence Grants and Excellence Awards projelerinin değerlendirilmesinde uzman hakem olarak toplantılara katılmak üzere Belçika'ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Şükrü T. Beşiktepe, 28 Mart-2 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen "UNESCO-IGOOS" toplantısında Türkiye'yi temsil etmek üzere İtalya'ya gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Evren Özbayoğlu, 30 Mart-1 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen "SPE Western Regional Meeting" adlı toplantıda bildiri sunmak üzere ABD'ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ayşegül Daloğlu ve Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlilerinden Elif Topuz, 30 Mart-2 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen "Teaching Learning, Learning Teaching" konulu 39th Annual TESOL Convention'da bildiri sunmak üzere ABD'ye gideceklerdir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. David Austin Pierce, Araş.Gör. Kıvanç Ersoy, Araş.Gör. Şükrü Yalçınkaya, 29 Mart-8 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen "An Introduction to Recent Applications of Model Theory" konulu konferansa katılmak üzere İngiltere'ye gideceklerdir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Haluk Zelef, 30 Mart-1 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen "World's Fairs" adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere ABD'ye gidecektir.

 

haberler Başa Dön

BİLİMSEL TOPLANTILAR

29 Mart 2005 / Salı
Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nca "Feminist Antropoloji" konulu seminer düzen-lenmiştir. Yedi Tepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Hande Birkalan tarafından verilecek seminer İİBF B Binası / G-263 Seminer Salonu'nda saat 15.00'de başlayacaktır.

30 Mart 2005 / Çarşamba
Çevre Mühendisliği Bölümü'nce "Use of MBR in Treatment and Reuse of Domestic Wastewater" konulu seminer düzenlenmiştir. Okan Komesli'nin konuşmacı olarak katılacağı seminer Çevre Mühendisliği Bölümü Amfisi'nde (ÇZ-14) saat 15.30'da başlayacaktır.

Biyoloji Bölümü'nce, "Genetik Olarak Değiştirilmiş Gıdaların İnsan Sağlığı Üzerinde Olası Riskleri" adlı seminer düzenlenmiştir. Doç.Dr. Şükran Şahin tarafından verilecek seminer Biyoloji Bölümü Z-07 no'lu sınıfta saat 13.40'da başlayacaktır.


TEZ SAVUNMASI

İnşaat Mühendisliği EABD Doktora Öğrencilerinden Adnan Altay Altınörs, "Non-Darcian Flow in a Fractured Aquifer" konulu tezini 1 Nisan 2005 tarihinde saat 14.00'de İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidromekanik Laboratuvarı K3-204 No'lu Seminer Odası'nda savunacaktır.


TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ'NE OKUTMAN ALINACAKTIR

Adaylarda Aranan Nitelikler: Çok iyi derecede İngilizce bilmek, Üniversite mezunu olmak veya Haziran 2005'de mezun olacak olmak (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü mezunu olmak veya İngiliz Dilbilim, İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı mezunu olup İngilizce öğ-retmenlik sertifikası sahibi olmak tercih sebebidir.), İngilizce Dil Eğitimi ile ilgili yüksek lisans (MA) veya İngilizce'nin Yabancı Dil olarak Öğretimi (TEFL) alanında uluslararası niteliğe sahip bir diploma veya sertifikaya sahip olmak ve daha önce öğretmenlik yapmış olmakda tercih sebebidir.
Başvuru: Temel İngilizce Bölümüne daha önce başvurmuş ve sınavda başarısız olmuş olan adaylar en az 2 yıl geçmeden tekrar başvuramazlar. Adayların en geç 25 Mayıs 2005, Çarşamba saat 17.00'ye kadar ODTÜ, YDYO, Temel İngilizce Bölümü Sekreterliğine şahsen başvurarak başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli evraklar: TİB Sekreterliğinden temin edilerek doldurulmuş başvuru formu ile birlikte, bir adet fotoğraf, akademik veya profesyonel performansı de-ğerlendiren bir referans mektubu, mezun ise lisans diplomasının fotokopisi, sertifika veya diplomaların fotokopileri, Temel İngilizce Bölümünde neden çalışılmak istendiğini belirten 1 sayfalık İngilizce niyet mektubu, KPDS veya Üniversite Senatosunca tanınan yabancı dil sınav sonuç belgesi fotokopisi (varsa).
Sınav Tarihleri: Yazılı sınav, Temel İngilizce Bölümü E Binası I ve II. Amfi : 27 Mayıs 2005, Cuma, 13.00
Sözlü sınav (Yazılı sınavda başarılı olan adaylar): 6-8 Haziran 2005,
Örnek ders (Sözlü sınavda başarılı olan adaylar): 13-15 Haziran 2005
Göreve Başlama: Başarılı olan adaylar Eylül 2005'de göreve başlayacaklardır. Başvuru sırasında yabancı dil belgesi olmayanların atamalarının yapıldığı ilk bir yıl içerisinde Kamu Personeli Dil Sınavı'na girip 90 veya üstü puan almaları veya Üniversite Senatosunca tanınan diğer yabancı dil sınavlarının birinden KPDS'de 90'a karşılık gelecek bir not almaları gerekir.
Bilgi için: Temel İngilizce Blm. Sekreterliği : 312- 2102160
Ayçe Barışık (TİB Bşk.): ayenel@metu.edu.tr
Necmiye Türkan (TİB Bşk.Yrd.) : turkan@metu.edu.tr


MODERN DİLLER BÖLÜMÜ'NE İNGİLİZCE OKUTMANI ALINACAKTIR

Adaylarda Aranan Nitelikler: Çok iyi derecede İngilizce bilmek, Lisans diploması (İngilizce Dil Eğitimi 'İngilizce Öğretmenliği', İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık), İngilizce Dil Eğitiminde Yüksek Lisans (MA) veya ingilizcenin yabancı dil olarak öğretimi (TEFL) alanında uluslararası niteliğe sahip bir diplomaya sahip olmak tercih sebebidir. Modern Diller Bölümüne daha önce başvurmuş ve sınavda başarısız olmuş olan adaylar en az 2 yıl geçmeden tekrar başvuramazlar. Üniversite düzeyinde öğretmenlik tecrübesi tercih sebebidir.
Başvurular : İlgilenen adaylar Modern Diller Bölümünden (Sosyal Bilimler Binası, en alt kat, Modern Diller Bölümü Sekreterliği) veya WEB sayfasından temin edebilecekleri başvuru formunu doldurmalıdır, (Başvuru formuna yapıştırmak üzere 1 adet fotoğraf gerekmektedir). Başvuru formuna ek olarak aşağıdakiler iliştirilmelidir: Mezun ise mezuniyet diplomasının fotokopisi, Diğer diploma ve/veya sertifika(lar)'ın fotokopileri (varsa), akademik veya profesyonel performansı değerlendiren bir referans mektubu, Modern Diller Bölümünde neden çalışılmak istendiğini belirten 1 sayfalık İngilizce niyet mektubu, KPDS veya ODTÜ Senatosunca tanınan yabancı dil sınav sonuç belgesi fotokopisi (varsa).
Yazılı Sınav : 27 Mayıs 2005, Cuma Saat : 13.00
Yer : Merkezi Mühendislik Binası, 3. Kat, 316 No'lu sınıf (video odası)
Sınav 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 13.00-15.00 saatleri arasında (2 saat), ikinci bölüm ise 15.15 - 16.45 saatleri arasında (1.5 saat) yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavlar 6-10 Haziran 2005 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınavın gün ve saatleri Bölüm tarafından belirlenecektir. Adayların belirlenen sözlü gün ve saatine sadık kalmaları gerekmektedir.
Son başvuru tarihi : 25 Mayıs 2005 (17.00)
Bilgi için : Nihal Cihan (Modern Diller Blm.Bşk.)
2103901/2103147 nihalcan@metu.edu.tr
Cahide Çavuşoğlu (Modern Diller Blm.Bşk.Yrd.)
2103904 - ccavus@metu.edu.tr
Figen İyidoğan (Modern Diller Blm.Bşk.Yrd.)
2103902 - ifigen@metu.edu.tr

IEEE ODTÜ LINUX KULLANICI EĞİTİMİ

Open Source Nedir?, Linux Nedir?, Türkiye'de Linux, X Uygulamalar, Filesystems, Sistem Ayarları, Örnek Kurulum (Fc3), Çekirdek Mantığı, Kabuk Mantığı, SSH, Telnet Protokolleri, Paket Yönetimi, Vmware ve WineX, Bash Programlamaya Giriş, Çekirdek Derleme.
Yer : Elektrik-Elektronik Müh. D-Blok D131 Amfisi
Saat : 18.00
Eğitim, 7 hafta boyunca her çarşamba aynı saat ve yerde yapılacaktır. Katılım için herhangi bir önşart aranmamaktadır. Bilgi için : sistem@ieee.metu.edu.tr


KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Avrupa Öğrencileri Forumu Topluluğu'nca, (AEGEE) 10. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde "1995'ten 2005'e AEGEE-Ankara" konulu sergi 1 Nisan 2005 tarihine kadar Kütüphane Sergi Salonu'nda izlenebilir.

29 Mart 2005 / Salı
Bilim ve Ütopya Topluluğu'nca, "Yükselen Amerika Karşıtlığı" konulu konferans düzenlenmiştir. Prof.Dr. Ahmet İnam'ın konuşmacı olarak seminer MM-25 Amfisi'nde saat 15.00'de başlayacaktır.

Bilgisayar Topluluğu'nca, BMB-1'de saat 18.00'de Network semineri düzenlenmiştir.

31 Mart 2005 / Perşembe
Türkçe Topluluğu'nca, Rutkay Aziz'in konuk olarak katılacağı söyleşi düzenlenmiştir. Söyleşi MM-25'de saat 14.30'da başlayacaktır.

Medya Topluluğu'nca, Mehpare Çelik'in konuk olarak katılacağı söyleşi düzenlenmiştir. Söyleşi İİBF B Bina G-206'da saat 15.40'da başlayacaktır.

1 Nisan 2005 / Cuma
Tarih Topluluğu'nca, "Hinduizm ve Budizm" konulu söyleşi düzenlenmiştir. Y.Doç.Dr. Mustafa Soykut'un konuşmacı olarak katılacağı söyleşi Solmaz İzdemir Salonu'nda saat 14.00'de başlayacaktır.

3 Nisan 2005 / Pazar
Radyo Topluluğu'nca, "Uygulamalı Radyo Dersleri" düzenlenmiştir. Dersler Cahit Arf Amfisi'nde saat 14.00'de başlayacaktır.ODTÜ'DE SİNEMA

SIDEWAYS
25-31 Mart 2005

Milyon Dolarlık Bebek
1-7 Nisan 2005

Saat: 19.30
Yer: Fizik Üçlü Amfi

Bilgi için Tel: 210 32 71CSO'dan DAVET

Düzenleyen: ODTÜ Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
31 Mart 2005 / Saat : 19.00
Otobüs Kalkış: Yurtlar Durağı
Davetiyeler Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü Sekreterliği'nden temin edilebilir.
Biletler : KKM Bilet Gişesi

www.sanatadavet.odtu.trMATEMATİK VAKFI

Matematik Vakfının olağan genel kurulu çoğunluk aranmaksızın 29 Mart Salı günü saat 17.30'da ODTÜ Matematik Bölümü, Gündüz İkeda Seminer Odası'nda yapılacaktır.


ODTÜ Geliştirme Vakfı

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu ve Lisesi için 2005-2006 eğitim-öğretim yılı öğrenci baş-vuruları 1 Nisan 2005 günü başlayacaktır. İlgilenen ODTÜ Personelinin, öğrencinin 2 adet fotoğrafı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte en geç 30 Nisan tarihine kadar, ODTÜ G.V. Okulları Halkla İlişkiler Birimi'nde başvuru formu doldurması gerekmektedir. ODTÜ Personeli çocuğu olmayan adayların başvuru-ları 2-31 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecektir.Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. M. Lütfi Süzen ile Eşi Seda Süzen'in 20 Şubat 2005 tarihinde bebekleri olmuştur.

Orhan Mert'e uzun ömürler dileriz.

 

sportif etkinlikler Başa Dön

KÜREK TAKIMI
19-20 Mart 2005 tarihleri arasında Fethiye'de yapılan Akdeniz Kupası Kürek Yarışmalarında kazanılan dereceler aşağıdadır.
Sinan Görüş-İbrahim Tekir : 2.lik, Hafif Kilo Erkek 2 Tek (2)
Şeyda Erturan : 3. lük, Hafif Kilo Bayan Tek Çifte (1X)
Ahmet Eren Öztürk-Ferdi Mazgal : 2. lik, Hafif Kilo Erkek 2 Çifte (2X)
Başak İnal : 1.lik Büyük Bayan, Tek Çifte (1X)

Bölümler Basketbol Turnuvası :
1. Tur Sonuçları :
İnşaat (A) 44 - Kimya Müh. 52
Makina (A) 48 - Hazırlık 63
Elektronik (A) 48 - İstatistik 44
Kimya 33 - Makina (C) 63
Bilgisayar 45 - Mimarlık 65
Beden Eğit. 65 - Yabancı Dil. 45
Elektronik (C) 31 - İnşaat (B) 51
Biyoloji 40 - Havacılık 43
Elektronik (B) 43 - Endüstri (B) 29
İşletme 47 - Endüstri (A) 51
Mete 38 - Makina (B) 63

ODTÜ Sualtı Topluluğu, Serbest Dalış Grubu/Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası Sonuçları :
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu tarafından 18-20 Mart 2005 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yapılan Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası'na, Üniversitemiz Serbest Dalış Grubu üyelerinden oluşan Sualtı Hokeyi Erkek Takımı katılmış ve C Grubunda 10 Takım ile mücadele ederek grup 3.sü olmuştur.

 

sosyal hizmetler müdürlüğü Başa Dön

ULUDAĞ 26-27 Mart 2005
(25 Mart Cuma saat 17.00 Hareket)
Personel-Öğrenci : 110 YTL.
Mezun-Misafir : 140 YTL.
Ücrete Dahil Hizmetler: Özel şehir-lerarası otobüslerle ulaşım, ODTÜ Uludağ Dinlenme Tesislerinde 2 gece konaklama, 1 akşam yemeği, 2 sabah kahvaltısı, 2 öğle yemeği (Tam Pansiyon).

AMASRA (Günübirlik) 3 Nisan 2005
Ücret : 50 YTL.
Ücrete Dahil Hizmetler : Özel otobüsle ulaşım, öğle yemeği (sınırsız balık ve salata) Gezilecek Yerler : Ahşap Çarşısı, Kale.

BEYPAZARI (Günübirlik) 9 Nisan 2005
Ücret : 35 YTL. Ücrete Dahil Hizmetler : Özel otobüsle ulaşım, yöresel öğle yemeği, çevre gezileri. Gezilecek Yerler : Hıdırlık, Kültür Evi (Müze), Arasta, Gümüşçüler Çarşısı (Telkariyeciler), Kilim Atölyesi, Beypazarı Maden Suyu İşletmesinde soda ikramı, İnözü Vadisi (Müze girişleri ücrete dahil değildir).

ABANT-MUDURNU (Günübirlik)
10 Nisan 2005

Ücret : 40 YTL.
Ücrete Dahil Hizmetler : Özel otobüsle ulaşım, Abant'ta sınırsız mangal ve Mudurnu.

AMASRA-SAFRANBOLU
16-17 Nisan 2005 (1 gece-2 gün)
Murat Turistik tesisleri (İnkum)
Ücret : 90 YTL. Tam pansiyon
Ücrete dahil Hizmetler : Özel otobüsle ulaşım, Yörük Köyünde öğle yemeği (gözleme-ayran) İnkum'da konaklama, akşam yemeği (balık-salata), kahvaltı. Gezilecek Yerler : Amasra'da Ahşap Çarşısı ve Kale, Safranbolu'da Hıdırlık Tepe, Havuzlu Asmalar Konağı, Arasta Çarşısı, Bağlar, Yörük Köyü, Kaymakamlar Evi, Safranbolu Evi (Müze girişleri ücrete dahil değildir).

KIZILCAHAMAM (Günübirlik)
17 Nisan 2005 Pazar Ücret : 15 YTL.
Ücrete Dahil Hizmetler: özel otobüsle ulaşım, sucuk-ekmek.

ANTAKYA-HALEP
30 Nisan-1 Mayıs 2005
(29 Nisan Cuma akşamı hareket 1 gece-2 gün)
Ücret : 190 YTL. Tek Kişi Ücret Farkı : 8 YTL.
Ücrete Dahil Hizmetler : Özel otobüsle ulaşım, oto-büste 1 kahvaltı, Halep'te öğle yemeği, Antakya Öğret-men Evinde 1 gece konaklama, 1 akşam yemeği, 1 sabah kahvaltısı, rehberlik, Suriye'de vize işlemleri. Gezilecek Yerler : Halep Kalesi ve Surları, Ulucami, Aziziye Bölgesi, Akıl Hastanesi, Antakya Mozaik Müzesi, St. piyer Kilisesi, Harbiye Şelalesi.

SAFRANBOLU GEZİSİ (Günübirlik)
7 Mayıs 2005

GÜNEYDOĞU ANADOLU GEZİSİ 18-22 Mayıs 2005
(17 Mayıs Akşamı Hareket)
Öğrenci-Personel : 350 YTL./Mezun-Misafir : 360 YTL.
Tek Kişi Ücret Farkı : 50 YTL. Ücrete Dahil Hizmetler : Özel şehirlerarası otobüslerle ulaşım, 1 gece Kahta'da 3 yıldızlı otelde konaklama, 1 gece Diyarbakır Polis Evi'nde konaklama, 2 gece Urfa DSİ Sosyal Tesisleri konaklama, 5 kahvaltı, 4 akşam yemeği, minibüslerle Nemrut Dağı'na çıkış, Urfa sıra gecesi. Gezilecek Yerler : Atatürk Barajı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Nemrut Dağı'nda güneşin batışı ve Tanrı Heykelleri, Diyarbakır Ulucami, Surlar, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, İç Kale, Saray Kapı, Hz. Süleyman Cami, Hasan Paşa Hanı, Bir Diyarbakır Evi, Mart Thoma Kilisesi, 4 Ayaklı Minare, Esma Ocak Kültür Evi, Atatürk Köşkü, Merye Ana Kilisesi, Mardin Kırklar Süryani Kilisesi, Mardin Müzesi, Mardin Evi, Dey rülzafaran, Hasankeyf, Urfa Balıklı Göl, Hz. İbrahim Peygamber'in Doğduğu Mağara, Zeliha Gölü, Urfa Çarşısı, Harran Ovası, Harran Evleri, Birecik Kelaynak Kuşları (Müze girişleri ücrete dahil değildir).

ADRASAN-ÇIRALI-YANARTAŞ GEZİSİ 19-22 Mayıs 2005
(18 Mayıs akşam hareket)
İdil Otel (Adrasan) 3 Gece- 4 Gün Ücret : 200 YTL.
Tek Kişi Ücret Farkı : 30 YTL.
Ücrete Dahil Hizmetler : Özel şehirlerarası otobüslerle ulaşım, 4 kahvaltı, 3 akşam yemeği, çevre gezileri.
Gezilecek Yerler : Adrasan Koyu, Olympos, Çıralı, Yanartaş.

Tel : 210 3610-3611

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
• Paris Cad., 2+L Salon, merkezi ısıtma, Tel : 2103534
• 100.Yıl, çok katlılarda 2+1, merkezi sistem. Tel: 2105603 / 0535 2141104

SATILIK DAİRELER
• Demetevler'de full yapılı, 2+1, Tel: 2103579
• ODTÜ Çamlık Sitesi'nde No. 187, villa, Tel: 2104140 Cep: 0532 4770030
• Club Flipper devremülk 1 hafta seçenekli kırmızı grand suit 6+1 Tel: 05422336217
• Eryaman 3. Etap, Güzel Kent Mah. 3+1, Lüks Daire, Tel: 2102725 Cep: 0505 5397151
• Gölbaşı Hacılar'da ODTÜ'lü sahibinden göl manzaralı 1500 m2 imarlı villa hissesi. tel: 2106219 Cep: 05356580526
• Yüzüncüyıl Magosa Mahallesi 5 katlılarda 3. kat, 2+1, full yapılı, bakımlı daire. Tel : 2102743 Cep: 0536 5008535

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.